ІНВЕСТ-ГАРАНТ, закритий недиверсифікований венчурний (...)

Фонди в управлінні

ІНВЕСТ-ГАРАНТ, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд

Назва Публічне акціонерне товариство
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«ІНВЕСТ-ГАРАНТ»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Ідентифікаційний код юридичної особи 35508835
Спосіб розміщення акцій Приватне розміщення
Форма існування акцій Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій Прості іменні
Кількість акцій 20 000 (двадцять тисяч) штук
Номінальна вартість акцій 1 000 (одна тисяча) грн 00 коп.

Реєстраційні документи корпоративного фонду

Перелік осіб, що обслуговують корпоративний фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Свідоцтво НКЦПФР №348 серії П000348, діє з 29.01.2016р. до 24.09.2020р. 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27
Незалежний оцінювач майна «АН Константа-Груп», ТОВ 33994977 Сертифікат №829/15, діє з 26.10.2015 р. до 26.10.2018 р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 30, кв. 162
Депозитарна установа «Інвестиційна компанія «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», ТОВ 33948171 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263169 від 03.07.2013р., строк дії необмежений 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 32, офіс 49
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г

Оголошення для учасників корпоративного фонду