ГЛОРІЯ-ІНВЕСТ, закритий недиверсифікований венчурний (...)

Фонди в управлінні

ГЛОРІЯ-ІНВЕСТ, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд

Назва Публічне акціонерне товариство
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІЯ-ІНВЕСТ»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Ідентифікаційний код юридичної особи 42872611
Спосіб розміщення акцій Приватне розміщення
Форма існування акцій Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій Прості іменні
Кількість акцій 0 000 ( тисяч) штук
Номінальна вартість акцій 00 ( ) грн 00 коп.
Код цінних паперів

Реєстраційні документи корпоративного фонду

Перелік осіб, що обслуговують корпоративний фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія « », ТОВ 16463676 Свідоцтво НКЦПФР №348 серії П000348, діє з 29.01.2016р. до 24.09.2020р. 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27
Незалежний оцінювач майна « », ТОВ 33994977 Сертифікат №829/15, діє з 26.10.2015 р. до 26.10.2018 р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 30, кв. 162
Депозитарна установа «Інвестиційна компанія « », ТОВ 33948171 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263169 від 03.07.2013р., строк дії необмежений 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 32, офіс 49
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г

Річна фінансова звітність