ЕВРОФОНД, паевой венчурный инвестиционный фонд недиверсифицированног

Фонды в управлении

ЕВРОФОНД, паевой венчурный инвестиционный фонд недиверсифицированного вида закрытого типа

Назва Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРОФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Код ЄДРІСІ 2331477
Дата внесення до ЄДРІСІ 26 серпня 2010 р.
Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1477
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн. 100 000 000
Кількість іменних інвестиційних сертифікатів, штук 1 000 000
Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн. 100
Форма існування Бездокументарна
Дата внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випусків цінних паперів 17 листопада 2010 р.
Реєстраційний номер випуску 1737

Реєстраційні документи пайового фонду

Перелік осіб, що обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Ліцензія НКЦПФР №72 серії П 000072 діє з 02.04.2013 р. до 04.11.2015 р. 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27
Депозитарна установа «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», ТОВ 33948171 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263170 від 02.10.2013 р. 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 32, оф. 49
Незалежний оцінювач майна «Аванті-Груп»,ТОВ 21482687 Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №14335/13 від 13.02.2013 р. м. Київ, проспект Оболонський, буд. 16-В, кв. 151