Інвестиційний консалтинг

Інвестиційний консалтинг

Інвестиційний консалтинг

Інвестиційно-фінансовий консалтинг з питань:
1. вибору оптимальної моделі фінансування будівництва
2. розробки механізму управління фінансовими потоками
3. функціонування облігаційної моделі фінансування будівництва
4. функціонування ІСІ та випуску цінних паперів ІСІ
5. розробки механізму випуску облігацій
6. розробки механізму застосування форвардних контрактів

Інвестиційно-юридичний консалтинг з питань:
1. реєстрації пайового інвестиційного фонду та емісії інвестиційних сертифікатів
2. розробки регламенту пайового інвестиційного фонду
3. розробки статуту корпоративного інвестиційного фонду
4. розробки проспекту емісії інвестсертифікатів пайового інвестиційного фонду
5. розробки проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду
6. формування пакету документів для реєстрації інвестиційного фонду
7. формування пакету документів для реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів
8. формування пакету документів для реєстрації емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду
9. розробки договорів купівлі-продажу цінних паперів
10. розробки проспекту емісії облігацій
11. формування пакету документів для реєстрації емісії облігацій
12. організації розміщення та обігу облігацій
13. організації погашення облігацій
14. організації звітності емітента цінних паперів