Законодавство, що регулює діяльність інститутів спільного (...)

Законодавство

Законодавство, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування в Україні, є:

Кодекси України

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р.
Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р.
Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р.

Закони України

«Про інститути спільного інвестування» № 5080- VI від 05.07.2012 р.
«Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р.
«Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 р.
«Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 р.
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014 р.

Рішення НКЦПФР

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів» № 1281 від 23.07.2013 р.

«Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування» № 1047 від 18.06.2013 р.

«Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду» № 1103 від 20.06.2013 р.

«Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду» № 1104 від 20.06.2013 р.

«Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування» № 1753 від 10.09.2013 р.

«Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» № 1336 від 30.07.2013 р.

«Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» № 1338 від 30.07.2013 р.

«Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування» № 1468 від 13.08.2013 р.

«Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» № 1412 від 06.08.2013 р.

«Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів» № 1106 від 20.06.2013 р.

«Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку» № 996 від 19.07.2012 р.

«Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» № 995 від 19.07.2012 р.

«Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» № 1597 від 01.10.2015 р.

«Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» N 980 від 10.07.2015 р.

«Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» № 215 від 24.09.1996 р.

«Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» № 1464 від 13.08.2013 р.

«Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів" № 769 від 25.04.2013 р.