БАЗИС, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого (...)

Фонди в управлінні

БАЗИС, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу

Назва Пайовий венчурний інвестиційний фонд «БАЗИС» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Код ЄДРІСІ 2331436
Дата внесення до ЄДРІСІ 26 квітня 2010 р.
Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1436
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн. 60 000 000
Кількість іменних інвестиційних сертифікатів, штук 600 000
Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн. 100
Форма існування Бездокументарна
Дата внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випусків цінних паперів 01 червня 2010 р.
Реєстраційний номер випуску 1736

Реєстраційні документи пайового фонду

Перелік осіб, що обслуговують пайовий фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Свідоцтво НКЦПФР №348 серії П000348, діє з 29.01.2016р. до 24.09.2020р. 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27
Незалежний оцінювач майна «Аванті-Груп»,ТОВ 21482687 Сертифікат №154/16 від 19.02.2016р., діє до 19.02.2019р. 04205, м. Київ, пр. Оболонський, буд. 16-В, кв. 151
Депозитарна установа «АГРОКОМБАНК», ПАТ 21570492 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263219 від 20.08.2013р. 03150, м. Київ, вул. ДІлова, буд. 9а
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г