ВЕКТОР, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого

Фонди в управлінні

ВЕКТОР, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу

Назва Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ВЕКТОР» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Код ЄДРІСІ 2331434
Дата внесення до ЄДРІСІ 26 квітня 2010 р.
Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1434
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн. 150 000 000
Кількість іменних інвестиційних сертифікатів, штук 1 500 000
Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн 100 (сто) гривень
Форма існування Бездокументарна
Дата внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випусків цінних паперів 01 червня 2010 р.
Реєстраційний номер випуску 1737

Реєстраційні документи пайового фонду

Перелік осіб, що обслуговують пайовий фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Свідоцтво НКЦПФР №348 серії П000348 діє з 29.01.2016 р. до 24.09.2020р. 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27
Незалежний оцінювач майна «Аванті-Груп», ТОВ 21482687 Сертифікат №154/16 від 19.02.2016р., діє до 19.02.2019р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 16-В, кв. 151
Депозитарна установа «АЙБОКС БАНК», ПАТ 21570492 Ліцензії НКЦПФР, строк дії з 12.10.2013 р.- необмежений 04119, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9-А
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г

07.07.2017. Повідомлення для учасників пайового фонду

Про ліквідацію ПВІФ "ВЕКТОР" НВЗТ
Ліквідаційна комісія ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВЕКТОР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (далі – «Фонд») (код за ЄДРІСІ - 2331434) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35197650) (далі – «Компанія») повідомляє, що 03 липня 2017 року Загальними зборами учасників Компанії прийнято рішення про ліквідацію Фонду (протокол №14 від 03.07.2017 р.) у зв’язку із тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу.
Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
1.Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з дня опублікування та триває протягом двох місяців.
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.
4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської/ вул. Кирило-Мефодіївська, 12/16, офіс 70.
Телефон для довідок: (044) 239-25-28
Ліквідаційна комісія Фонду