ЗЛАГОДА, пайовий венчурний інвестфонд недиверсифікованого виду (...)

Фонди в управлінні

ЗЛАГОДА, пайовий венчурний інвестфонд недиверсифікованого виду закритого типу

Назва Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЗЛАГОДА» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Код ЄДРІСІ 23300099
Дата внесення до ЄДРІСІ 14 вересня 2012 р.
Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 00099
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн.. 20 000 000
Кількість іменних інвестиційних сертифікатів, штук 200 000
Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн. 100
Форма існування Бездокументарна
Дата внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випусків цінних паперів 18 вересня 2013 р.
Реєстраційний номер випуску 00496

Реєстраційні документи пайового фонду

Перелік осіб, що обслуговують пайовий фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Свідоцтво НКЦПФР №348 серії П000348, діє з 29.01.2016р. до 24.09.2020р. 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27
Незалежний оцінювач майна «АН Константа-Груп», ТОВ 33994977 Сертифікат №829/15, діє з 26.10.2015 р. до 26.10.2018 р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 30, кв. 162
Депозитарна установа «Інвестиційна компанія «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», ТОВ 33948171 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263169 від 03.07.2013р., строк дії необмежений 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 32, офіс 49
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г