Публікації

Про компанію

Публікації

Публікації співробітників Компанії у фахових та інших наукових виданнях, засобах масової інформації

Навчальні посібники

Музиченко О.В. «Фондовый рынок. Терминологический словарь-справочник». Энциклопедия фондового рынка. Книга первая. Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Музыченко О.В., – Киев, 1997, Диалог-пресс, 266 с.
Музиченко О.В. «Міжнародні фінанси: Навчальний посібник для дистанційного навчання». Лисенков Ю.М., Іващенко О.А., Музиченко О.В. – Київ, 2007, Університет «Україна», 211 стор.
Музиченко О.В. «Міжнародні фінанси: контрольні запитання, тести, практичні завдання». Навчальний посібник. Біда С.О., Іващенко О.А., Музиченко О.В. та інші – Київ, 2007, Дакор, КНТ, 88 стор.

Публікації у наукових фахових виданнях

Музиченко О.В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект / Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 22–27
Музиченко О.В. Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування / Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 28–33
Музиченко О.В. Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування / Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 16–22
Музиченко О.В. Активність акціонерів як стратегія соціально відповідального інвестування [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. – 2015. – № 10
Музиченко О.В. Інструменти податкового стимулювання малого підприємництва в податкових системах постсоціалістичних країн Європейського Союзу / Агросвіт.– 2015.– № 20. – С. 57–65
Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості / Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4 (63). – С. 145–149
Музиченко О.В. Столяров В.Ф., Музиченко О.В. Спеціальні податкові режими: міжнародний досвід впровадження механізму спрощення процедури оподаткування [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. – 2010.– № 8
Музиченко О. В. Організаційно-методологічні характеристики спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції / Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 110–113
Музиченко О. В. Сутність спеціальних податкових режимів та особливості їх застосування в податкових системах країн СНД [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. – 2010. – № 6
Музиченко О. В. Класифікація спеціальних податкових режимів / Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6 (53). – С. 103–108
Музиченко О. В. Світовий досвід застосування спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції / Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 37–39
Музиченко О. В. Столяров В.Ф., Музиченко О. В. Принципи оподаткування в національних податкових системах країн з транзитивними економіками [Електронний ресурс] / Ефективна економіка. – 2010. – № 7
Музиченко О. В. Порівняльний аналіз складу та структури податків в національних податкових системах країн СНД / Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 2 (43). – С. 112–115
Музиченко О. В. Музиченко О.В., Мельник О.Я. Тенденції розвитку податкових систем країн-членів Європейського Союзу / Зовнішня торгівля : право та економіка. – 2007. – № 2 (31). – С. 136–140

Публікації в інших наукових виданнях

Музиченко О.В. Світовий досвід впровадження концепції соціально відповідального інвестування на державному рівні / Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна: Збірка матер. всеукр. науково-практ. конф., 25 грудня 2015 р. // Краматорськ, 2015. – С. 101 – 103
Музиченко О.В. Зарубіжний досвід контрактного оподаткування діяльності у сфері готельного-ресторанного бізнесу / Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні/ Зб. матер. всеукр. науково-практ. інтернет-конф. ,30 жовтня 2015 р. – Умань : Вид. «Сочінський», 2015. – С. 133 – 135
Музиченко О. В. Структурно-логічна модель визначення особливостей функціонування спеціальних податкових режимів у трансформаційних економіках в умовах багатосторонніх економічних відносин / Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин (економіка, фінанси і право) : зб. матеріалів ХІV міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня 2011 р. – К. : УДУФМТ, 2011. – С. 88–90
Музиченко О. В. Спеціальні податкові режими в аспекті економічної безпеки / Економічна безпека України: зб. матеріалів Х міжн. наук.-практ. конф., 28 травня 2010 р.– К:УДУФМТ, 2010.– С. 204–206
Музиченко О. В. Структурні особливості національних податкових систем країн СНД / Світова фінансово-економічна криза : стратегії протидії та мінімізації наслідків: зб. матеріалів ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29 травня 2009 р. – К. : УДУФМТ, 2009. – С. 188–190
Музиченко О. В. Тенденції розвитку національних податкових систем в умовах глобалізації / Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі : фінансово-економічний та правовий аспекти : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня 2007 р. – К. : УАЗТ, 2007. – С. 169–170