Інформаційне повідомлення про зміну режиму роботи

Режим роботи в період карантину

Інформаційне повідомлення про зміну режиму роботи

Увага! Карантин!

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИМУШЕНИЙ ПРОСТІЙ

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 р. № 211 з урахуванням Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., на усій території України був встановлений карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р.

Згідно п. 2 статті 141-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України – є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили), а саме: надзвичайною та невідворотною обставиною, що об’єктивно унеможливлює виконання зобов’язань та обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Згідно з частиною першою статті 34 Кодексу законів про працю України, простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

У зв’язку з надзвичайною та невідворотною обставиною, що об’єктивно унеможливила виконання Компанією зобов’язань та обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, зокрема вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням Комісії від 23.07.2013 р. № 1281, в Компанії була призупинена робота на період дії карантину.

У зв’язку із тим, що 25 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня 2020 р., вимушений простій в Компанії буде тривати до завершення карантину.

Контактна інформація на період карантину / вимушеного простою
Е-mail: systemplus@kua.kiev.ua
Поштова адреса: 04116, м. Київ, вул. В.Василевської/Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16

КОМПАНІЯ ВІДПОВІДАЛЬНО СТАВИТЬСЯ ДО ЗДОРОВ’Я КОЖНОГО ЗІ СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ, ІНВЕСТОРІВ, ПАРТНЕРІВ ТА ВІДВІДУВАЧІВ