Робота з проблемними кредитами банків

Робота з проблемними кредитами банків

Робота з проблемними кредитами банків

Зменшення обсягу проблемних активів банківських установ здійснюється шляхом передачі прав вимоги за кредитами через залучення інститутів спільного інвестування.

Скорочення проблемних активів банків та "очищення" їх кредитних портфелів, у відповідності до Програми економічних реформ на 2010 – 2014 р., закладає основи для ефективного нарощування інвестиційних ресурсів економіки та є одним із пріоритетних напрямків діяльності ДКЦПФР та Національного банку України.

Ми пропонуємо банківським установам розробку фінансової моделі продажу кредитної заборгованості, а також організацію та супроводження її реалізації.

Реалізація фінансової моделі здійснюється за участю партнерської факторингової компанії. У відповідності до діючого законодавства, факторинг – це фінансування під відступлення права грошової вимоги, тобто придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари або надані послуги. За договором факторингу, фактор передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату у передбачений договором спосіб, а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Фактором може бути банк або інша фінансова установа,яка має право здійснювати факторингові операції на підставі дозволу Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно до «Положення про склад та структуру активів ІСІ» від № 1753 від 10.09.2013 р., компанія з управління активами має право залучати до складу активів венчурного ІСІ права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладення такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів венчурного інвестиційного фонду, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат станом на дату укладення такого договору надання послуг.