Розробка систем управління фінансами корпорацій, підприємств, (...)

Розробка систем управління фінансами холдингів

Розробка систем управління фінансами корпорацій, підприємств, холдингів

Пропонуємо великим компаніям і холдингам оптимізувати структуру активів, а також фінансової діяльності за рахунок створення інвестиційного фонду. Як правило, кошти спільного інвестування краще захищені законодавчо, а також мають податкові пільги.

Інвестиційно-фінансовий консалтинг з питань:
1. вибору оптимальної моделі управління фінансами корпорацій, холдингів
2. розробки механізму застосування інструментів фінансового та фондового ринку
3. функціонування ІСІ та випуску цінних паперів ІСІ

Реалізація фінансової моделі, розробленої з урахуванням вимог та побажань інвестора шляхом:
1. впровадження механізму управління фінансовими потоками (концентрація ресурсів холдингу на ІСІ з подальшим фінансуванням пріоритетних напрямків діяльності холдингу)
2. організації випуску облігацій(з метою залучення позичкових ресурсів)
3. надання займу за рахунок активів інвестиційного фонду