ТАРСОНІС-ІНВЕСТ, закритий недиверсифікований венчурний (...)

Фонди в управлінні

ТАРСОНІС-ІНВЕСТ, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд

Назва Акціонерне товариство
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Ідентифікаційний код юридичної особи 41301378
Спосіб розміщення акцій Приватне розміщення
Форма існування акцій Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій Прості іменні
Кількість акцій 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) штук
Номінальна вартість акцій 100 (сто) грн 00 коп.

Реєстраційні документи корпоративного фонду

Перелік осіб, що обслуговують корпоративний фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «РАДА ЛТД», ТОВ 20071290 Свідоцтво № 1575 від 18.05.2001 р. 01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, буд. 18/7
Незалежний оцінювач майна «АВАНТІ-ГРУП», ТОВ 21482687 Строк дії сертифікату з 19.02.2019 р. до 19.02.2022 р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 16-В, кв.151
Депозитарна установа «І-ІНВЕСТ», ТОВ 36473568 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №286627 від 10.10.2013р., строк дії необмежений 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г

Розкриття інформації

Річна фінансова звітність, висновки незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності та фінансовий стан

2020

2019