ВЕКТОР, паевой венчурный инвестиционный фонд недивесифицированного

Фонды в управлении

ВЕКТОР, паевой венчурный инвестиционный фонд недивесифицированного вида закрытого типа

Назва Паевой венчурный инвестиционный фонд «ВЕКТОР» недиверсифицированного вида закрытого типа Общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонда Закрытый
Вид фонда Недиверсифицированный
Код ЕГРИСИ 2331434
Дата внесения в ЕГРИСИ 26 апреля 2010 г.
Свидетельство о внесении в ЕГРИСИ № 1434
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов, грн 150 000 000
Количество именных инвестиционных сертификатов, штук 1 500 000
Номинальная стоимость инвестсертификатов, грн 100
Форма существования Бездокументарная
Дата внесения выпуска инвестсертификатов в реестр выпусков ценных бумаг 01 июня 2010 г.
Регистрационный номер випуска 1737

Регистрационные документы паевого фонда

Перечень лиц, которые обслуживают паевой фонд

Аудиторская компания «Аудиторская компания «БЛИСКОР ГАРАНТ», ООО 16463676 Лицензия НКЦПФР №72 серии П 000072 действует с 02.04.2013 г. до 04.11.2015 г. 01042, г. Киев, бульвар Марии Приймаченко, д. 1/27
Депозитарное учреждение «ФК «ЭКСПЕРТ», ООО 36531540 Лицензия НКЦПФР серия АЕ №263493 от 12.10.2013 г. 04119, г. Киев, ул. Якира, д. 8
Независимый оценщик имущества «Аванти-Групп», ООО 21482687 Сертификат субъекта оценочной деятельности №14335/13 от 13.02.2013 г. г. Киев, проспект Оболонский, д. 16-В, кв. 151
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г

07.07.2017. Информация для участников паевого фонда

О ликвидации ПВИФ "ВЕКТОР" НВЗТ
Ліквідаційна омісія ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВЕКТОР» НЕДИВЕРСИФІКОВАОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (далі – «Фонд») (код за ЄДРІСІ - 2331434) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35197650) (далі – «Компанія») повідомляє, що 03 липня 2017 року Загальними зборами учасників Компанії прийнято рішення про ліквідацію Фонду (протокол №14 від 03.07.2017 р.) у зв’язку із тим, що вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу.
Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
1.Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з дня опублікування та триває протягом двох місяців.
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява по задоволенню вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати ії отримання.
4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою, вказаною в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської/ вул. Кирило-Мефодіївська, 12/16, офіс 70.
Телефон для довідок: (044) 239-25-28
Ліквідаційна комісія Фонду