ЗЛАГОДА, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого

Фонды в управлении

ЗЛАГОДА, пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу

Назва Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЗЛАГОДА» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Код ЄДРІСІ 23300099
Дата внесення до ЄДРІСІ 14 вересня 2012 р.
Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 00099
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, грн.. 20 000 000
Кількість іменних інвестиційних сертифікатів, штук 200 000
Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн. 100
Форма існування Бездокументарна
Дата внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випусків цінних паперів 18 вересня 2013 р.
Реєстраційний номер випуску 00496

Реєстраційні документи пайового фонду

Перелік осіб, що обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Аудиторська компанія «Аудиторська компанія «БЛИСКОР ГАРАНТ», ТОВ 16463676 Ліцензія НКЦПФР №72 серії П 000072 діє з 02.04.2013 р. до 04.11.2015 р. 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27
Депозитарна установа «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», ТОВ 33948171 Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №263170 від 02.10.2013 р. 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 32, оф. 49
Незалежний оцінювач майна «АН Константа - Груп»,ТОВ 33994977 Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №13907/12 діє з 16.10.2012 р. до 16.10.2015 р. 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 30, кв. 162
Депозитарна установа «Національний депозитарій України», ПАТ 30370711 04107, м. Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г